152 gravures sur bois.- NYLANDT (Petrus).... - Lot 138 - Les ventes Damien Voglaire SRL

Lot 138
Go to lot
Estimation :
150 - 200 EUR
152 gravures sur bois.- NYLANDT (Petrus).... - Lot 138 - Les ventes Damien Voglaire SRL
152 gravures sur bois.- NYLANDT (Petrus). De Nederlandtse herbarius, of Kruydt-boeck, beschryvende de geslachten, gedaente, plaetse, tijt, oeffeningh, aert, krachten, en medicinael gebruyck van alderhande boomen, heesteren, boom-gewassen, kruyden en planten, die in de Nederlanden in 't wilde gevonden, en in de hoven onderhouden worden. Als mede de uytlandtsen of vreemde droogens, die gemeenlijck in de apothekers winckels gebruyckt worden. Uyt verscheyde kruydt-beschrijvers, tot nut van alle natuurkunders, geneesmeesters, apothekers, chirurgijns, en liefhebbers van kruyden en planten by een vergadert, en beschreven. Amsterdam, Marcus Doornick, 1673 (1674 à l'achevé d'imprimer en dernière page), in-16, 820-[44]p., dont titre-frontispice et titre, 152 bois de plantes dans le texte, plein vélin de l'époque (reliure détachée, pages effrangées en tête et en fin du livre, marge blanche externe du titre-frontispice en partie découpée, taches brunes aux dernières p., traces de manipulation). Édition au format de « poche » de cet important herbier.
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue